Tag Archives: tu vi 12 con giap 26/06

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 26/6/2015

 Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 26/6/2015 TỬ VI THỨ SÁU TUỔI THÌN : – Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh...