Trúng thưởng xổ số đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Tháng Ba 21, 2016 at 8:48 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở Trúng thưởng xổ số đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Khi trả thưởng cho khách hàng thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng sổ xố, các đơn vị phải khấu trừ thuế trước khi trả thưởng theo nguyên tắc :
Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ = Thu nhập tính thuế (x) thuế suất 10%.
Trong đó: Thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà khách hàng trúng thưởng được nhận. Hay là người trúng thưởng xổ số miền nam các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 tờ vé xổ số thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng xổ số

thue-thu-nhap-khi-trung-thuong-xo-so

Ví dụ 1: Ông Trần Minh A trúng thưởng 01 tờ vé xsgl có giá trị giải thưởng 15.000.000 đồng thì khi nhận thưởng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số .
Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B trúng thưởng 5 tờ vé xổ có giá trị giải thưởng 10.000.000 đồng /tờ,  tổng giá trị nhận thưởng là 50.000.000 đồng thì ông Nguyễn Văn B không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập người trúng thưởng khi nhận thưởng.
Ví dụ 3: Bà Lê Thị C trúng thưởng 1 tờ xstg vé trúng giải đặc biệt trị giá 1.500.000.000 triệu đồng vé, khi trả thưởng cho khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng như sau:
( 1.500.000.000 đồng – 10.000.000 đồng ) x 10% = 149.000.000 đồng.
Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân còn phải trả cho Bà Lê Thị C là :
1.500.000.000 đồng – 149.000.000 đồng = 1.351.000.000 đồng.
Ví dụ 4:Ông Lê Văn D trúng thưởng 5 tờ vé trúng giải nhất trị giá 25.000.000 đồng. khi trả thưởng cho khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng như sau:
(25.000.000 đổng – 10.000.000 đồng ) x 5 tờ  x 10% = 7.500.000 đồng .
Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân còn lại phải trả cho Ông Lê Văn D là :
( 25.000.000 đồng x 5 tờ ) – 7.500.000 đồng = 117.500.000 đồng.
Những điều cần lưu ý 
Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng, Tổ trả thưởng phải viết biên lai thu thuế thu nhập cá nhân giao cho khách trúng thưởng theo quy định
.