Tag Archives: tuong ngon chan

by Thuy Thu 4 years ago

Xem độ dài ngón chân đoán tính cách

Trong các sách về nhân tướng học con người về việc xem tướng ngón chân từ xưa có viết: Người nào mà có ngón chân cái dài hơn ngón thứ hai theo xem tuong thường là những người dễ bị...