Tag Archives: tuong mui nho

by Admin System 4 years ago

Mũi nhỏ là tướng tốt hay tướng xấu?

Theo quan niệm của hình thể học truyền thống, mũi nhỏ không phải là tướng cách lý tưởng. Tuy nhiên, tùy vào sự kết hợp với các bộ vị khác trên khuôn mặt mà mức độ ảnh hưởng có...