Tag Archives: tuong mat dan ong

by Thuy Thu 4 years ago

Đôi mắt nói lên điều gì về bạn

Theo thầy xem tuong so thì họ luôn quan niệm rằng đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Đôi mắt của mỗi người không chỉ có giúp biểu lộ tâm trạng tốt xấu mà xem tướng mắt còn thấy được...