Tag Archives: học cách sinh con trai

by Thuy Thu 4 years ago

Giải mã bí quyết sinh con trai cua người xưa

Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương để tính một bà bầu sẽ sinh con trai hay con gái. Trong quan niệm về đường con cái, người Việt cho “có nếp có tẻ” mới là đẹp. Bởi thế,...