Soi cầu kết quả XSMB thứ 4 ngày 25-11

Soi cầu lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:

+Biên độ 10 ngày : 14
+Biên độ 9 ngày : 10
+Biên độ 8 ngày : 62 62
+Biên độ 7 ngày : 08 11 12 16 30 39 47 48 48 63 66 66 92 98
+Biên độ 6 ngày : 02 04 08 10 11 13 13 18 18 18 20 21 22 26 26 28 28 30 32 37 39 44 46 46 48 52 57 60 63 76 80 80 8182 86 86 94 96 

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
26-62 4 01-10 2 46-64 2 23-32 1 67-76 1
08-80 4 36-63 2 68-86 2 37-73 1 14-41 1
18-81 4 66 2 04-40 1 44 1 49-94 1
48-84 3 02-20 2 16-61 1 89-98 1
28-82 3 13-31 2 47-74 1 25-52 1
03-30 2 11 2 22 1 57-75 1
39-93 2 12-21 2 29-92 1 06-60 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 00 ra ngày: 09/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Cặp số 07 ra ngày: 14/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 43 ra ngày: 12/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày

Cặp số 84 ra ngày: 14/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 86 ra ngày: 10/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 98 ra ngày: 10/11/2015 – đến 25/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Xem thêm: