Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2015

Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Lai Châu, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:

Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2015

Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2015 nhanh nhất

Soạn tin: DM 07 <SBD>  gửi 8785

Trong đó: 07 là lã tỉnh; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Lai Châu bạn soạn tin:

DM 07 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2015, soạn:

DCM  07 <Mã trường> gửi 8785

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Lai Châu có mã tỉnh là 07 , thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có mã trường là 001. Soạn tin: DCM  07  045 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Lai Châu: 07

STT Mã trường Tên trường
1 001 THPT chuyên Lê Quý Đôn
2 002 THPT Thị xã Lai Châu
3 003 THPT Quyết Thắng
4 004 THPT DT Nội trú Tỉnh
5 005 Trung tâm GDTX tỉnh Lai Châu
6 006 THPT Bình Lư
7 007 Trung tâm GDTX H. Tam Đường
8 008 THPT Phong Thổ
9 009 THPT Mường So
10 010 THPT Sìn Hồ
11 011 Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ
12 012 THPT Mường Tè
13 013 Trung tâm GDTX Mường Tè
14 014 THPT Than Uyên
15 015 THPT Mường Than
16 016 Trung tâm GDTX huyện Than Uyên
17 017 THPT Tân uyên
18 018 Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ
19 019 THPT Mường Kim
20 020 Trường TC nghề Lai Châu
21 021 THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng
22 022 THPT Dào San
23 023 Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên