Tử vi thứ 7 tuổi Dậu ngày 4 tháng 7 năm 2015

by Thuy Thu Tháng Bảy 4, 2015 at 9:14 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở Tử vi thứ 7 tuổi Dậu ngày 4 tháng 7 năm 2015

Xem tu vi thứ 7 tuổi Dậu ngày 4 tháng 7 năm 2015, tuổi Qúy Dậu dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng.

Tử vi thứ 7 tuổi Dậu ngày 4 tháng 7 năm 2015
Tử vi thứ 7 tuổi Dậu ngày 4 tháng 7 năm 2015

 Quý Dậu (Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) :  Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Xem boi tuổi Qúy Dậu dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, sửa chữa. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro. Có tin buồn.

 Tân Dậu (Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Không nên chần chừ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này.

 Kỷ Dậu (Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác nên xem  Bói tình duyên . Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn.

 Đinh Dậu (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Cần cẩn trọng mọi việc. Có tin xấu. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm, sửa chữa, trang hoàng.

 Ất Dậu (Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Sứ khỏe không tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống. Cuộc vui không trọn vẹn.