TPHCM chấn chỉnh an ninh trật tự trong trường học

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác an ninh, trật tự trường học, đảm bảo việc thực hiện tốt nội quy trường, lớp. Các bạn xem diem chuan lop 10 nam 2105 tại đây.
TPHCM chấn chỉnh an ninh trật tự trong trường học

TPHCM chấn chỉnh an ninh trật tự trong trường học
Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác an ninh, trật tự trường học, đảm bảo việc thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

Sở này nghiêm cấm học sinh lớp 12 tổ chức các hoạt động không nằm trong kế hoạch của nhà trường; yêu cầu nhà trường có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra; tránh hiện tượng rã đám, đảm bảo được nề nếp, nội quy trường lớp sau khi thi học kỳ II cho đến khi kết thúc năm học.

Một trong những biện pháp Sở GD&ĐT đề nghị chú trọng là tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với công an địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan ở địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường đối với việc quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tình trạng học sinh đánh nhau; đặc biệt, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.