Thống kê theo đuôi XSMN thứ 4 ngày 25-3-2015

Tháng Ba 25, 2015 at 8:22 sáng

XSMN thứ 4 – Thống kê theo đuôi XSMN thứ 4 ngày 25-3-2015

Để nắm rõ thêm tình hình xsmn hom nay thì cùng xem qua thống kê theo đuôi của các tỉnh

– Tỉnh Đồng Nai : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 18-03-2015 8
1 18-03-2015 5
2 18-03-2015 14
3 18-03-2015 7
4 18-03-2015 5
5 18-03-2015 8
6 18-03-2015 7
7 18-03-2015 10
8 18-03-2015 5
9 18-03-2015 7

– Tỉnh Sóc Trăng : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 18-03-2015 4
1 11-03-2015 6
2 18-03-2015 11
3 04-03-2015 7
4 18-03-2015 6
5 18-03-2015 13
6 18-03-2015 7
7 18-03-2015 9
8 18-03-2015 5
9 18-03-2015 8

– Tỉnh Cần Thơ : 

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 18-03-2015 9
1 18-03-2015 13
2 18-03-2015 5
3 18-03-2015 9
4 11-03-2015 7
5 18-03-2015 7
6 18-03-2015 3
7 18-03-2015 8
8 18-03-2015 6
9 18-03-2015 9