Tag Archives: xem tuong

by Admin System 4 năm ago

Tướng mặt người không có số làm quan

Bộ vị Tư không trên khuôn mặt xét lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Tư không, Ngạch giác, Thượng khanh, Thiếu phủ, Giao hữu, Đạo trung, Giao ngạch, Mi trọng, Sơn lâm, Thánh hiền....

by Admin System 4 năm ago

Xem tướng đàn ông toàn tập

Trong thuật xem bói đàn ông có tướng mặt mà cằm đầy đặn thường có cuộc sống giàu sang, không phú thì quý. Họ còn rất coi trọng tình nghĩa, cuộc sống hôn nhân, gia đình và luôn là chỗ...

Xem Thêm