Tag Archives: xem tuong tay

5 năm ago

Những cung trên bàn tay có ý nghĩa gì

Cung Càn: Nếu khu vực này nổi lên trên bàn tay, cho thấy người này thông biến linh hoạt, khả năng suy nghĩ tốt, có thế phân tích được nhiều loại thông tin

6 năm ago

Xem chỉ tay đường sức khỏe

Đường chỉ tay sáng tạo là một hai đường ngắn thẳng đứng và hơi nghiêm bên dưới, ở giữa ngón tay út và ngón đeo nhẫn (ngón áp út).

Xem Thêm