Tag Archives: xem tuong tay

by Admin System 4 years ago

Xem tướng ngón tay giữa đoán vận mệnh

Theo xem bói người có ngón tay giữa dài, cao hơn 2 ngón trỏ và áp út khoảng nửa đốt lóng là người nghiêm nghị, an phận nhưng cũng có thể có tính trào lộng 1 cách tế nhị. Nếu ngón giữa...

by Admin System 4 years ago

Những cung trên bàn tay có ý nghĩa gì

Thuật xem tu vi tướng tay đã dùng tên gọi các quẻ trong Bát quái Kinh dịch để phân biệt tám bộ phận trong bàn tay là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn. Ly, Khôn, Đoài, mà các bộ phận này đểu...

by Admin System 4 years ago

Xem chỉ tay đường sức khỏe

Mỗi bàn tay đều có những đường cơ bản về cuộc đời, tình duyên, công danh,…nhưng theo xem tử vi 2016 thấy rằng sở hữu những đường tiên đoán đặc biệt dưới đây thì không phải ai...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem lòng bàn tay đoán số mệnh của bạn

Theo các chuyên gia về tướng số khi xem lòng bàn tay của một người có thể nhận biết trước được tương lai hoặc sẽ phần nào đoán ra được tính cách của một người. Theo đó lòng bàn...

by Thuy Thu 5 years ago

Dự đoán tương lai qua xem tướng ngón tam chủ

Trong thuật xem tướng số, đặc biệt là xem ngon tay có cho rằng trong lòng bàn tay có các ngón là phần quan trọng thứ hai sau đường chỉ tay và cổ tay. Như vậy theo xem tuong pháp ba phần cơ bản...

Xem Thêm