Thẻ : xem tuong nguoi

Xem tướng học đoán cốt cách con người

Trong phương pháp xem tuong số mà trong đó người có Ngũ quan đoan chính, cuối đời vận sẽ tốt lành, đấy là câu đúc kết trong sách xưa về thuật xem tướng mặt

Xem Thêm