Tag Archives: xem tuong nguoi

by Admin System 4 năm ago

Tướng mặt người không có số làm quan

Bộ vị Tư không trên khuôn mặt xét lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Tư không, Ngạch giác, Thượng khanh, Thiếu phủ, Giao hữu, Đạo trung, Giao ngạch, Mi trọng, Sơn lâm, Thánh hiền....

by Admin System 4 năm ago

5 đặc điểm cho biết người không tốt

Trong xem bói thì những người hay liếc, lườm xung quanh khi nói chuyện thường có nhiều thủ đoạn, hay tính toán, nhỏ mọn và lòng dạ hẹp hòi. 1. Mũi khoằm, nhọn hoắt như mũi chim ưng Mũi khoằn,...

Xem Thêm