Tag Archives: xem tướng ngón chân

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem độ dài ngón chân đoán tính cách

Trong các sách về nhân tướng học con người về việc xem tướng ngón chân từ xưa có viết: Người nào mà có ngón chân cái dài hơn ngón thứ hai theo xem tuong thường là những người dễ bị...

Xem Thêm