Tag Archives: xem tu vi

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu ngày 29/9/2015

Theo xem tu vi, ngày thứ 3 ngày 29/9/2015. Ngày cắt áo sẽ được tiền tài, kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Xem ngày tốt xấu theo Trực Bế (Xấu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 2 – 28/9/2015

Xem tu vi hôm nay khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất… Xem ngày tốt xấu theo Trực Khai (Tốt mọi...

Xem Thêm