Tag Archives: xem ngay tot

by Thuy Thu 4 năm ago

Ngày tốt xấu thứ 4 ngày 7/10/2015

Hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi… Theo tu vi, Xem ngày tốt xấu theo Trực Phá (Nên chữa...

by Thuy Thu 4 năm ago

Ngày tốt thứ 2 ngày 5/10/2015

Tin nhanh 24h thứ 2 ngày 5/10/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Xem ngày tốt xấu theo Trực Chấp...

by Thuy Thu 4 năm ago

Xem ngày tốt xấu ngày 3/10/2015

Xem tu vi thứ 7 ngày 3/10/2015. Sao Đê Đại Hung, không có việc nào hợp với ngày này. Đại kỵ khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả… Xem ngày tốt xấu theo Trực Bình (Tốt mọi việc) Tuổi...

by Thuy Thu 4 năm ago

Ngày tốt xấu thứ 6 ngày 2/10/2015

Xem tu vi thứ 6 ngày 2/10/2015. Ngày cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn). Kiêng chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh… Xem ngày tốt xấu theo Trực Mãn (Nên cầu tài, cầu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Ngày tốt xấu thứ 4 ngày 30/9/2015

Xem tu vi thứ 4 ngày 30/9/2015. Ngày khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu ngày 29/9/2015

Theo xem tu vi, ngày thứ 3 ngày 29/9/2015. Ngày cắt áo sẽ được tiền tài, kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Xem ngày tốt xấu theo Trực Bế (Xấu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 5 – 24/9/2015

Xem tu vi hôm nay tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng… Xem ngày tốt xấu theo Trực Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà,...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 7/9/2015

Thứ 2 ngày 7/9/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là cưới gả (xem boi tinh yeu), xây cất, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. >>> xem boi bai – Tổng...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày Chủ Nhật ngày 6/9/2015

Chủ Nhật ngày 6/9/2015. Ngày khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là cưới gả (xem boi tinh yeu), xây dựng nhà, chôn cất, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. >>> xem boi bai – Tổng...

Xem Thêm