Tag Archives: xem ngay tot xau

by Thuy Thu 4 năm ago

Ngày tốt thứ 2 ngày 5/10/2015

Tin nhanh 24h thứ 2 ngày 5/10/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Xem ngày tốt xấu theo Trực Chấp...

by Thuy Thu 4 năm ago

Xem ngày tốt xấu ngày 3/10/2015

Xem tu vi thứ 7 ngày 3/10/2015. Sao Đê Đại Hung, không có việc nào hợp với ngày này. Đại kỵ khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả… Xem ngày tốt xấu theo Trực Bình (Tốt mọi việc) Tuổi...

by Thuy Thu 4 năm ago

Ngày tốt xấu thứ 6 ngày 2/10/2015

Xem tu vi thứ 6 ngày 2/10/2015. Ngày cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn). Kiêng chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh… Xem ngày tốt xấu theo Trực Mãn (Nên cầu tài, cầu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Ngày tốt xấu thứ 4 ngày 30/9/2015

Xem tu vi thứ 4 ngày 30/9/2015. Ngày khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu ngày 29/9/2015

Theo xem tu vi, ngày thứ 3 ngày 29/9/2015. Ngày cắt áo sẽ được tiền tài, kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Xem ngày tốt xấu theo Trực Bế (Xấu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 2 – 28/9/2015

Xem tu vi hôm nay khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất… Xem ngày tốt xấu theo Trực Khai (Tốt mọi...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 5 – 24/9/2015

Xem tu vi hôm nay tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng… Xem ngày tốt xấu theo Trực Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà,...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 4 – 23/9/2015

Xem tu vi thứ 4 ngày 23/9/2015. Ngày khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Xem ngày tốt xấu theo...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem ngày tốt xấu thứ 5 – 17/9/2015

Xem boi thứ 5 ngày 17/9/2015. Ngày kiêng chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường. Xem ngày tốt xấu theo Trực Bế...

Xem Thêm