Tag Archives: van tay

by Thuy Thu 4 years ago

Tiết lộ tính cách qua chủng vân tay

Trong nhân tướng học và tử vi con người đã chỉ ra rằng tính cách cũng như suy nghĩ ở mỗi người đều được thể hiện thông qua các đường vân tay ở trên ngón cái và ngón trỏ. Thông qua...