Tag Archives: van hoc viet nam

by Thuy Thu 4 years ago

Dùng môn Văn để xét đầu vào ĐH cho ngành Y

Bộ trưởng Bộ Y tế trong hội nghị hội đồng hiệu trưởng của các trường Y Dược Việt Nam ngày 10/10 đã đề xuất dùng môn Văn để xét đầu vào ĐH cho ngành Y sẽ giúp cho cán bộ ngành...