Tag Archives: tuong vong eo

by Admin System 3 years ago

Đoán vận mệnh của bạn qua xem tướng eo

Theo môn nhân tướng học, người xưa khi xem bói thường quan niệm phụ nữ eo nhỏ thường là người đảm đang, chịu thương chịu khó, khéo chiều chồng thương con. Ngày nay, phụ nữ cũng rất...