Tag Archives: tuong tay

by Admin System 4 năm ago

Xem tướng ngón tay giữa đoán vận mệnh

Theo xem bói người có ngón tay giữa dài, cao hơn 2 ngón trỏ và áp út khoảng nửa đốt lóng là người nghiêm nghị, an phận nhưng cũng có thể có tính trào lộng 1 cách tế nhị. Nếu ngón giữa...

by Admin System 4 năm ago

Những cung trên bàn tay có ý nghĩa gì

Thuật xem tu vi tướng tay đã dùng tên gọi các quẻ trong Bát quái Kinh dịch để phân biệt tám bộ phận trong bàn tay là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn. Ly, Khôn, Đoài, mà các bộ phận này đểu...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem lòng bàn tay đoán số mệnh của bạn

Theo các chuyên gia về tướng số khi xem lòng bàn tay của một người có thể nhận biết trước được tương lai hoặc sẽ phần nào đoán ra được tính cách của một người. Theo đó lòng bàn...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem tướng tay luận số giàu sang

Trong thuật xem tướng số con người, bàn tay được coi là bộ phận có liên quan mật thiết đến sức khỏe con người và thông qua việc xem tướng tay cũng “tiết lộ” nhiều điều về số phận...

by Thuy Thu 5 năm ago

Số giàu sang qua hình dạng bàn tay

Khi xem số giàu sang của một người thì không thể bỏ qua các đặc điểm trên bàn tay. Thông qua việc xem tướng tay các chuyên gia giải đoán tử vi cũng như về số mệnh sẽ đưa ra những dự...

Xem Thêm