Tag Archives: tuong ron phu quy

by Thuy Thu 5 năm ago

Đoán tính cách của bạn qua tướng rốn

Trong sách nhân tướng học khi xem tướng rốn có nói rốn nông nhỏ là điềm báo cho thấy bạn có số lao động vất vả trọn đời. Đặc biệt ở người phụ nữ, nếu mà rốn quá nhỏ tới...

Xem Thêm