Tag Archives: tuong phu nu

by Admin System 3 years ago

Tướng phụ nữ dễ tổn thương tình cảm

Nhìn từ tu vi học, chị em phụ nữ ai cũng mong da mặt mình trơn và trắng, nhưng thực ra, nhìn từ góc độ tướng số, những người da mặt trơn mỏng thường rất tinh tế, có đời sống tình...

by Thuy Thu 4 years ago

Tướng phụ nữ dễ mất bình tĩnh

Theo xem tu vi tron doi có một số người có tính cách khác biệt, nếu nói theo hướng tích cực thì đa sầu đa cảm, có lòng thương người, suy nghĩ chu đáo; nói theo hướng tiêu cực lại là tầm...