Tag Archives: tuong ngon tay

by Admin System 3 years ago

Xem tướng ngón tay giữa đoán vận mệnh

Theo xem bói người có ngón tay giữa dài, cao hơn 2 ngón trỏ và áp út khoảng nửa đốt lóng là người nghiêm nghị, an phận nhưng cũng có thể có tính trào lộng 1 cách tế nhị. Nếu ngón giữa...

by Thuy Thu 4 years ago

Dự đoán tương lai qua xem tướng ngón tam chủ

Trong thuật xem tướng số, đặc biệt là xem ngon tay có cho rằng trong lòng bàn tay có các ngón là phần quan trọng thứ hai sau đường chỉ tay và cổ tay. Như vậy theo xem tuong pháp ba phần cơ bản...

Xem Thêm