Tag Archives: tuong moi

by Thuy Thu 4 years ago

Chuyện tình duyên qua tướng môi

Thông qua việc xem tướng môi của phụ nữ chúng ta có thể phần nào đoán biết được tính cách của một người phụ nữ. Hãy cùng lichvansu giải đoán tính cách của bạn qua việc xem bói môi...

by Thuy Thu 4 years ago

Màu sắc của môi tiết lộ điều gì về bạn

Theo sách xem tướng học, khi xem tướng môi thấy rằng phần môi là phần được giới hạn bởi hai đường gọi là Lăng và Giác. Trong nhân tướng học Lăng là đường ranh giới ở giữa môi thường...