Tag Archives: tuong chan

by Thuy Thu 5 năm ago

Đoán người phụ nữ phú quý qua xem bắp chân

Theo các nhà nhân tướng học khi xem tướng số con người ngoài việc chú ý tới bàn chân thì bắp chân cũng là một phần không thể thiếu. Thông qua việc xem tướng bắp chân có thể luận đoán...

by Thuy Thu 5 năm ago

Xem độ dài ngón chân đoán tính cách

Trong các sách về nhân tướng học con người về việc xem tướng ngón chân từ xưa có viết: Người nào mà có ngón chân cái dài hơn ngón thứ hai theo xem tuong thường là những người dễ bị...

Xem Thêm