Tag Archives: tuổi Tân Mão 1951

by Thuy Thu 4 years ago

Phong thủy cho tuổi Tân Mão 1951

Theo Phong thuy tuổi Tân Mão nam 1951 mang mệnh Mộc, Thủy sinh Mộc, nên hướng giường nên quay về hướng thuộc Thủy, là hướng Bắc;  Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 – Quẻ mệnh: Tốn Mộc –...