Tag Archives: tu vi thu sau

by Thuy Thu 4 years ago

Tử vi ngày 14/8 của 12 con giáp

“…Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : xem ngay xung của bổn mạng. Việc gì cũng có sự giới hạn của nó. Nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều...

by Thuy Thu 4 years ago

Tử vi ngày 7/8 của 12 con giáp

“…Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Hôm nay xem ngày thấy ngày có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính. Hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi tuổi Thìn thứ Sáu (17/7/2015)

Xem tử vi 12 con giap – Xem tử vi tuổi Thìn thứ Sáu (17/7/2015) TỬ VI THỨ SÁU TUỔI THÌN : – Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày không tốt. Không nên mưu cầu những...

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 10/7/2015

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giap 10/7/2015 TỬ VI TUỔI MÃO : cuối Tam Tai – Đinh Mão (Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng...

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 3/7/2015

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 3/7/2015 TỬ VI TUỔI THÌN : – Giáp Thìn (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : xem ngay thấy tuổi của bổn mạng, xem ngày khuyên bạn nên cẩn trọng về...

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 26/6/2015

 Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 26/6/2015 TỬ VI THỨ SÁU TUỔI THÌN : – Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh...

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 19/6/2015

TỬ VI THỨ SÁU TUỔI TỴ : – Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi, xem tu vi 2015 khuyên...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (08/05/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (08/05/2015) Tử vi tuổi Thìn Các năng lượng của ngày hôm nay sẽ hỗ trợ các bạn Thìn làm bất cứ điều gì cũng đều được thuận lợi đó nha. Xem bói tình yêu...

by Thuy Thu 5 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (17/04/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (17/04/2015) Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (17/04/2015) TỬ VI TUỔI THÂN – Canh Thân (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Việc đến như thế nào thì làm như...

Xem Thêm