Tag Archives: tu vi thu bay

by Thuy Thu 4 years ago

Tử vi ngày 8/8 của 12 con giáp

“…Xem tử vi luận cho tuổi Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng,...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi ngày 1/8 của 12 con giáp

“…Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi ngày 1/8 của 12 chòm sao

“…Theo xem ngay tot xau, Sư Tử đang bị kéo về hai hướng khác nhau, do đó bạn cần phải tìm cho mình một sự cân bằng thích hợp. Một mặt bạn muốn lên kế hoạch hàng ngày của mình...

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Bảy 12 con giáp 11/7/2015

Xem vận hạn Thứ Bảy 12 con giap (11/7/2015) TỬ VI TUỔI MÃO : cuối Tam Tai – Đinh Mão (Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt....

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Bảy 12 con giáp 4/7/2015

Gieo quẻ tử vi Thứ Bảy 12 con giap 4/7/2015 TỬ VI THỨ BẢY TUỔI TỴ : – Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (18/04/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (18/04/2015) TỬ VI TUỔI TÝ – Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày tuổi của bổn mạng, hôm nay xem ngay tot xau thấy có cuộc ra đi ngắn hoặc phải...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015) Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (11/04/2015) TỬ VI TUỔI NGỌ : – Mậu Ngọ (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Có tin tức ở xa. Nhà có đám tiệc hoặc...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (04/04/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (04/04/2015) Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (24/03/2015) TỬ VI TUỔI NGỌ : – Canh Ngọ (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày có nhiều sự thay đổi biến động...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (27/03/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (27/03/2015) Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (27/03/2015) TỬ VI TUỔI THÌN : – Canh Thìn (Kim, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương – 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Chỉ nên...

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (14/03/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy  Hôm nay ngày 14/03/2015: Minh Đường Hoàng Đạo Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Xem tử vi 12 con giáp Thứ...