Tag Archives: tu vi 30/7

by Thuy Thu 4 years ago

Xem tử vi ngày 30/7 của 12 con giáp

“…Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : xem tu vi thấy ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ...