Tag Archives: tu vi 12 con giap 19/06

by Thuy Thu 4 years ago

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu 12 con giáp 19/6/2015

TỬ VI THỨ SÁU TUỔI TỴ : – Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi, xem tu vi 2015 khuyên...