Tag Archives: de thi dh mon toan

6 năm ago

ĐH Lao Động Xã Hội thu sai hàng tỷ đồng

Kết luận số 4293/KL-LĐTBXH nêu ra nhiều thiếu sót, sai phạm về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính tại Trường ĐH Lao động Xã hội (cơ sở II).

Xem Thêm