Tag Archives: dan ong co tuong mat tot

6 năm ago

Xem tướng mắt luận tính cách đàn ông

Đặc biệt nên tránh những người có tướng mắt trái to hơn mắt phải. Ðây được xem là tướng của người gia trưởng, tính cách cộc cằn hung bạo.

Xem Thêm