Tag Archives: Đại học FPT

by Admin System 3 years ago

Top 5 hotels in Hochiminh City

Take a look at the best luxury hotels in Ho Chi Minh City, Vietnam and start planning your getaway! More: the hanoi opera house  stands as the architectural, cultural and political symbol of the 1000 year old Capital Ma Maison A pocket...

by Thuy Thu 4 years ago

Phương thức sơ tuyển Đại học FPT năm 2015

Ngày 10/5/2015, Trường Đại học FPT sẽ tổ chức kỳ thi sơ tuyển hệ đại học chính quy năm 2015 theo hình thức Trắc nghiệm Toán, Tư duy logic, Kiến thức xã hội và Viết luận… FPT là một...