Soi cầu miền Bắc thứ 2 ngày 16-11

Tháng Mười Một 16, 2015 at 8:43 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở Soi cầu miền Bắc thứ 2 ngày 16-11

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: 

+Biên độ 9 ngày : 38 55 69
+Biên độ 8 ngày : 35 52 89
+Biên độ 7 ngày : 27 31 66
+Biên độ 6 ngày : 06 07 12 16 29 32 32 36 37 44 49 52 59 61 65 67 82 84 87 87

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
25-52 2 89-98 1 07-70 1 36-63 1 56-65 1
16-61 2 27-72 1 12-21 1 37-73 1 67-76 1
23-32 2 13-31 1 55 1 44 1 28-82 1
78-87 2 66 1 29-92 1 49-94 1 48-84 1
38-83 1 06-60 1 69-96 1 59-95 1 35-53 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 34 ra ngày: 05/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 36 ra ngày: 02/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 42 ra ngày: 03/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 48 ra ngày: 31/10/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Cặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 60 ra ngày: 03/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 93 ra ngày: 05/11/2015 – đến 16/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Xem thêm: