SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/02/2016

by Thuy Thu Tháng Hai 17, 2016 at 10:57 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/02/2016

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 17/02/2016

29,92,23,32,68,86,09,90,28,82,88,06,60,38,83,48,84,18,81

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 17/02/2016

01,10,06,60,48,84,04,40,77,00

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 17/02/2016

58,85,68,86,56,65,48,84,45,54,46,64,88,05,50,89,98,28,82

xem kqxs mien bac ngay

 

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 11 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngàyCặp số: 51 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 03 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 41 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 53 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 63 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 90 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 71 ra ngày 02/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 18 ra ngày 03/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 06 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 36 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 58 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 76 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 22 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 24 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 75 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 83 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 46 ra ngày 10/02/2016 Đến ngày 16/02/2016 Vẫn chưa ra là 6 ngày

xem du doan xo so ngay

xem kqxs ngay