Lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Tháng Sáu 3, 2015 at 7:28 sáng

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

>> Xem thêm diem thi tot nghiep 2015 nhanh nhất

>> Xem diem thi lop 10 được cập nhật đầy đủ và liên tục

TT Nội dung công tác Đơn vịchủ trì Đơn vịtham gia Thời gianthực hiện
1 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ các nhà trường, địa phương. Các sở GDĐT Các đơn vị tiếp nhận đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT) Trước 31/3/2015
2 Thu Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)và nhập dữ liệu của thí sinh vàophần mềm QLT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Từ ngày 01/4 đến ngày30/4/2015
3 In danh sách thí sinh ĐKDT theothứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường. Các đơn vị ĐKDT Chậm nhấtngày05/5/2015
4 Bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Trước07/5/2015
5 Bàn giao danh sách, Phiếu ĐKDT và cho trường ĐH chủ trì tổ chức cụm thi. Cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh đã được sở GDĐT rà soát vào phần mềm QLT. Các sở GDĐT Các trườngĐH Trước20/5/2015
6 Tổ chức các Hội đồng thi và các ban, làm các công việc chuẩn bị thi. Các sở GDĐT, Các trường ĐH Các trườngphổ thông, các đơn vị có liên quan Từ ngày20/5/2015
7 Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Trước 30/5/2015
8 Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT báo cáo trước kỳ thi Cục KTKĐCLGD Các sở GDĐT, các trường ĐH Chậm nhất ngày10/6/2015
9 Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi Thủ trưởng đơn vị ĐKDT Chậm nhất ngày10/6/2015
10 Hoàn thành việc lập Danh sách thí sinh theo từng môn thi và cập nhật dữ liệu phân phòng thi của thí sinh vào phần mềm QLT Các Hội đồng thi Trước ngày10/6/2015
11 Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh Các đơn vị ĐKDT Chậm nhất ngày15/6/2015
12 Bàn giao đề thi đã in sao cho cácĐiểm thi Ban In sao đề thi; Ban Vậnchuyển và bàn giao đề thi Các Điểm thi Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định
13 Ban Coi thi làm việc Ban Coi thi Các sở GDĐT, trường ĐH Từ ngày29/6/2015 
14 Coi thi theo lịch thi Ban Coi thi Các sở GDĐT, các trường ĐH Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2015
15 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi Cục KTKĐCLGD Các Hội đồng thi Buổi thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 17 giờ 30
16 Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi Cục KTKĐCLGD Các Hội đồng thi Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2015
17 – Tổ chức chấm thi.– Tổng kết công tác chấm thi.

– Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

Cục KTKĐCLGD Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả trước ngày 20/7/2015
18 Gửi dữ liệu kết quả thi của các thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các sở GDĐT có thí sinh dự thi. Các Hội đồng thi Các sở GDĐT Chậm nhất ngày 20/7/2015
19 Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT Các sở GDĐT Các trường phổ thông Trước ngày25/7/2015
20 Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Các sở GDĐT  Cục KTKĐCLGD Trước ngày25/7/2015
21 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Hiệu trưởng trường phổ thông Trước ngày27/7/2015
22 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ Các Hội đồng thi do trường ĐH chủ trì Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT Trước ngày 30/7/2015
23 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi. Các đơn vị ĐKDT Trước ngày30/7/2015
24 Các đơn vị chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT Các đơn vị ĐKDT Các sở GDĐT Chậm nhất ngày30/7/2015
25 Các sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi Các sở GDĐT Các Hội đồng thi Chậm nhất ngày31/7/2015
26 Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) Các Hội đồng thi Các sở GDĐT, các trường ĐH Hoàn thành chậm nhất ngày 05/8/2015
27 Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Các sở GDĐT Các trường phổ thông Chậm nhất ngày06/8/2015
28 Cập nhật vào phần mềm QLT và gửiBáo cáo kết quả tốt nghiệp THPTchính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD Các sở GDĐT  Chậm nhất ngày07/8/2015
29 Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ GDĐT Các sở GDĐT,Cục Nhà trường Văn phòng Bộ GDĐT Trước ngày15/8/2015