Đại học đạt chuẩn quốc gia khi 80% doanh nghiệp hài lòng về sinh viên

Trường muốn đạt chuẩn quốc gia phải có 75% sinh viên được hỏi hài lòng về chương trình đào tạo, kiến thức, kỹ năng tích lũy và ít nhất 80% cơ quan sử dụng lao động hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.
sinh vien lam cho doanh nghiep

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (không áp dụng đối với những trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các trường cao đẳng do từ 1/7 tới, khi Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trường cao đẳng không còn là cơ sở giáo dục đại học mà chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Các trường đại học phải đảm bảo 10 tiêu chuẩn nếu muốn được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Đầu tiên là sứ mạng và mục tiêu phải được xác định rõ ràng, phù hợp với quy định phân tầng các cơ sở giáo dục đại học. Cơ chế tổ chức phải phù hợp với nghị định về đại học quốc gia và việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên phải được công khai, minh bạch.

Đặc biệt, các trường phải đảm bảo diện tích đất tối thiểu 25 m2 mỗi sinh viên, diện tích xây dựng bình quân tối thiểu là 9 m2 mỗi sinh viên, trong đó diện tích phục vụ học tập ít nhất là 6 m2 trên mỗi sinh viên. Các công trình xây dựng phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Giảng viên cơ hữu phải đảm nhận giảng dạy 75% khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo, phần còn lại do các giảng viên thỉnh giảng có đầy đủ năng lực đảm nhiệm. Để đảm bảo chất lượng đào tạo thì tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu không quá 8 đối với ngành nghệ thuật, thể thao; không quá 10 đối với ngành y dược và 20 đối với các nhóm ngành khác.

Dự thảo cũng quy định rõ tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ chiếm ít nhất 25% tổng số ở các trường đại học theo định hướng ứng dụng và 50% đối với các trường theo định hướng nghiên cứu. Tỷ lệ giữa chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng phù hợp với quy định phân tầng.

Bên cạnh hàng loạt các điều kiện khác về đào tạo, liên kết, trường chuẩn quốc gia phải có 75% sinh viên được hỏi hài lòng về chương trình đào tạo, kiến thức, kỹ năng tích lũy và ít nhất 80% cơ quan sử dụng lao động hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.