Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại đọc Văn hóa Hà Nội

Khì thi tuyển sinh đại học sắp tới, hiện nay đã có một số trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm học 2015-2016, Sau đây là Năm 2015 ĐH Văn hóa Hà Nội tuyển 1.500 chỉ tiêu trong cả nước.

>> điểm chuẩn thpt 2015

 

tuyen-sinh-dh

Các ngành đào tạo ĐH:

Kinh doanh xuất bản phẩm: Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Khoa học thư viện: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Thông tin học: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Bảo tàng học, chuyên ngành: Bảo tàng, bảo tồn di tích: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Văn hoá học, các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá; Văn hoá truyền thông: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam:

>> điểm chuẩn đại học 2015

– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về văn hoá dân tộc thiểu số: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

– Chuyên ngành: Tổ chức hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số: Văn, Sử, Năng khiếu

Quản lý văn hoá:

– Chuyên ngành: Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn; Văn, Sử, Năng khiếu

– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về gia đình: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về di sản văn hoá: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

– Chuyên ngành: Biểu diễn âm nhạc: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

– Chuyên ngành: Đạo diễn sự kiện: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

– Chuyên ngành: Biên đạo múa đại chúng: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Sáng tác văn học, chuyên ngành: Viết báo: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

>> điểm thi tốt nghiệp 2015 hà nội

Việt Nam học:

– Chuyên ngành: Văn hoá du lịch: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

– Chuyên ngành: Lữ hành – Hướng dẫn du lịch: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

– Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch quốc tế: Toán, Anh, Văn

Phuong an tuyen sinh Dai hoc Van hoa Ha Noi nam 2015

Năm 2015 ĐH Văn hóa Hà Nội tuyển 1.500 chỉ tiêu trong cả nước.

Các ngành đào tạo cao đẳng

Quản lý văn hoá: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Việt Nam học: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Khoa học thư viện: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

Quản lý văn hoá: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Việt Nam học: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Khoa học thư viện: Văn, Sử, Địa; Toán, Anh, Văn

Phương thức TS:  Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

– Riêng ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch QT chỉ  tuyển sinh theo tổ hợp các môn : Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Môn Tiếng Anh phải từ 6 điểm trở lên.

Các môn năng khiếu tuyển sinh riêng. Cụ thể :

– Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Sử, Năng khiếu

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Chính sách VH và QLNT); Ngành Văn hoá các DTTSVN (chuyên ngành Tổ chức hoạt động VHDTTS) : thi Thuyết trình và chọn 1 trong các môn năng khiếu: Thanh nhạc, nhạc cụ,  múa

– Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc): thi Thanh nhạc  (Năng khiếu 1); thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm (Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Đạo diễn sự kiện): thi Biểu diễn NK tự chọn (Năng khiếu 1); Viết và thuyết trình kịch bản (Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng): thi Cảm thụ âm nhạc và  Biên  đạo  tác  phẩm (Năng khiếu 1); Biểu diễn năng khiếu múa (Năng khiếu 2).

Thí sinh tuyển sinh môn năng khiếu nộp bổ sung 1 bộ hồ sơ về trường ĐH Văn hoá Hà Nội trước ngày 15/06/2015

Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-nam-2015-c24a21820.html#ixzz3VYD2OU2C