Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội năm nay là 3500 chỉ tiêu. Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách với các thí sinh. Những năm gần đây, điểm đầu vào của ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội khá cao.

Các ngành đào tạo đại học:

Tại Hà Nội: 3500 chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

– Xét tuyển toan, Lý, Hóa: 945 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 405 chỉ tiêu

Công nghệ thông tin

– Toán, Lý, Hóa: 140 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 60 chỉ tiêu

Kỹ thuật cơ khí:

– Toán, Lý, Hóa: 400 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 170 chỉ tiêu

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

– Toán, Lý, Hóa(các dạng bài phuong trinh hoa hoc): 100 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kỹ thuật điện, điện tử

– Toán, Lý, Hóa: 100 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

– Toán, Lý, Hóa: 95 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

– Toán, Lý, Hóa: 85 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kinh tế

– Toán, Lý, Hóa: 45 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kinh tế xây dựng

– Toán, Lý, Hóa: 95 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kế toán

– Toán, Lý, Hóa: 95 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Khai thác vận tải

– Toán, Lý, Hóa: 95 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kinh tế vận tải

– Toán, Lý, Hóa: 95 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 25 chỉ tiêu

Kỹ thuật môi trường: Toán, Lý, Tiếng Anh: 50 chỉ tiêu

Công nghệ kỹ thuật giao thông: Toán, Lý, Tiếng Anh: 50 chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng

– Toán, Lý, Hóa: 180 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 80 chỉ tiêu

Tại cơ sở 2 TP HCM: 1500 chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

– Toán, Lý, Hóa: 455 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 195 chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng

– Toán, Lý, Hóa: 125 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 55 chỉ tiêu

Kỹ thuật cơ khí

– Toán, Lý, Hóa: 85 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 35 chỉ tiêu

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

– Toán, Lý, Hóa: 35 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

– Toán, Lý, Hóa: 25 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Công nghệ thông tin

– Toán, Lý, Hóa: 35 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Khai thác vận tải

– Toán, Lý, Hóa: 35 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kinh tế vận tải

– Toán, Lý, Hóa: 25 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kinh tế xây dựng

– Toán, Lý, Hóa: 85 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 35 chỉ tiêu

Kinh tế

– Toán, Lý, Hóa: 35 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kế toán

– Toán, Lý, Hóa: 40 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 20 chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

– Toán, Lý, Hóa: 35 chỉ tiêu

– Toán, Lý, Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu

Kỹ thuật môi trường: Toán, Lý, Tiếng Anh: 40 chỉ tiêu

– Phương thức TS: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.

– Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

– Sinh viên trúng tuyển các ngành học được đăng ký học chương trình tiên tiến dạy và hoc tieng anhcác chương trình chất lượng cao của Trường.