Tag Archives: xem tu vi

by Thuy Thu 3 years ago

Xem ngày tốt xấu ngày 29/9/2015

Theo xem tu vi, ngày thứ 3 ngày 29/9/2015. Ngày cắt áo sẽ được tiền tài, kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Xem ngày tốt xấu theo Trực Bế (Xấu...

by Thuy Thu 3 years ago

Xem ngày tốt xấu thứ 2 – 28/9/2015

Xem tu vi hôm nay khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất… Xem ngày tốt xấu theo Trực Khai (Tốt mọi...

by Thuy Thu 3 years ago

Xem ngày tốt xấu thứ 4 – 23/9/2015

Xem tu vi thứ 4 ngày 23/9/2015. Ngày khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Xem ngày tốt xấu theo...

by Thuy Thu 3 years ago

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/4

Trong hôm nay, Cự Giải nên giữ một thái độ thật khoan thai và bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện nha. Dù ai có hối thúc hay gây sức ép tới đâu đi chăng nữa thì đừng hấp tấp đưa ra quyết...