Posted By: Lương Anh Đồng

Lương Anh Đồng

This user hasn't shared any profile information

by Lương Anh Đồng 11 months ago

Trúng 92 tỷ phải nộp thuế bao nhiêu

Trong vòng 5 ngày lúc nhận được bắt buộc trong khoảng người trúng thưởng, Vietlott sẽ trao giải độc đắc 92 tỷ. đồng thời, người trúng thưởng phải nộp ngay 10% tiền thuế. Doanh nghiệp...